Magsign in

Makipagtagpo ng bagong mga tao

May mahigit sa 208 milyong mga taong gumagamit, ang Blendr ay dakila para sa pakikipagchat, pagkakaroon ng mga kaibigan, makipagbahagi ng mga interes, at kahit sa pakikipagtipan!

Mga Kapares

Laruin ang aming sikat na Mga Pagtatagpo para magkaroon ng kapares sa ibang mga taong gumagamit. Ito ay isang dakilang paraan na makapag-umpisang makipagchat!

Maglaro ng Mga Pagtatagpo ngayon!

Makipagchat mula sa kahit saan

Ang Blendr ay gumagana sa inyong kompyuter at sa inyong mobile. Panatiliing nakakonekta kahit saan man kayo pumunta, kahit kailan ninyo gusto.

Mga tao na nasa malapit

Hindi ipapapakita ng Blendr ang inyong eksaktong lokasyon, subalit papayagan nito na kayo ay makakahanap ng mga tao na nasa malapit na magkabahagi ng parehong mga interes.

Tingnan mo kung sino ang sa Pilipinas!

Magbahagi ng mga interes

Palakihin ang inyong tsansa na kayo ay matutuklasan at makipagtagpo sa ibang mga tao na may kaparehong mga hilig.

Ikaw
Tagalog